Contributie

De contributie bedraagt € 10,00 per maand, dit is € 120,00 per jaar. De contributie kan worden betaald via automatische incasso. Indien uw kind of jijzelf lid worden van onze scoutinggroep, dienen onderstaande formulieren ingevuld te worden en aan de desbetreffende speltakteamleider gegeven te worden.

Inschrijven nieuw lid

Klik op het icoon om de PDF-versie te downloaden.

Machtigingsformulier

Klik op het icoon om de PDF-versie te downloaden.

Rekeningnummers speltakken

Naast de contributie wordt er door de speltakken voor weekenden, zomerkampen etc. een aparte bijdrage gevraagd die afhankelijk is van de activiteit. Deze bijdrage moet worden voldaan op de girorekening van de desbetreffende speltak. Hieronder vind je een overzicht van de speltakrekeningen.

Rekeningnummer Welpen

NL82 INGB 0001 3748 77 (STG AERENDHEEMGROEP ESTA – S)

Rekeningnummer Scouts

NL68 INGB 0001 3650 41 (STG AERENDHEEMGROEP SCOUTS)

Rekeningnummer Explorers

NL57 INGB 0001 1032 42 (STG AERENDHEEMGROEP EXPLO – S)

Rekeningnummer Aerendheemgroep

NL98 INGB 0000 7004 39 (ST BEH BEL AERENDHEEM GROEP TE ARNHEM)

Gelrepashouders tot 18 jaar

Voor pashouders tot 18 jaar wordt, na aftrek van de standaard eigen bijdrage – 10% van de cursusprijs – (voor cursussen die in 2015 zijn gestart) maximaal € 405,00 vergoed, voor ten hoogste één cursus/activiteit per cursusjaar.

Gelrepashouders vanaf 18 jaar

Voor pashouders van 18 jaar of ouder wordt na aftrek van de standaard eigen bijdrage – 10% van de cursusprijs – 50% van het restantbedrag vergoed, met een maximale vergoeding van € 185,00, voor ten hoogste één cursus/activiteit per cursusjaar.